Category: Uncategorized

#99 Harri a Gwion

(fy neiaint)

Y mae Harri a Gwion
yn dod o hyd fel dwy don
i’n traeth, ac anturiaethau
a ddaw o nunlle i’r ddau.

Eu dwy wên ddrwg a’u gwg wych
a fynnaf weld yn fynych
yn y Bwthyn gobeithiol
sy’n ffau i’r ddau ar y ddôl.

Dau frawd glân hoff o lanast
ond dau frawd a dyf ar hast.

#77 Diwrnod y Llyfr

Mae J.K Rowling a T. Llew

A D.J, Marx ac Orwell

Yn gyrru mlaen yn weddol dda

Er bod D.J. yn dawel,

Fe’u gwasgwyd nhw yn dynn, dynn iawn

Ar ochr chwith y silffoedd llawn.

 

Mae Saunders a Kate Roberts nawr

Yn cael tam’ bach o lonydd

Er bod Prysor, Nei a Pod

Yn codi sŵn digywilydd,

Yr unig un sy ddim yn iach

Yw Solzhenitsyn druan bach.

 

Mae’n waith cael  trefen arnyn nhw,

Rhai precious yw awduron,

Ac mae’r prifeirdd ganmil gwaeth

Ar silffoedd y llenorion.

Ond wrth gau’r drws, mor ddifyr yw

Dychmygu bod y geirie’n fyw.

 

 

#32 Bwci Bo Brook Street (Y Brwci Bo)

Yn crwydro’n tŷ ni, mae Bwci Bo
yn berwi’r tecell, yn crafu’r to,
yn yfed y llefrith, yn cuddio fy ‘sanau,
yn hambygio’r gath, yn agor y drysau,
yn cuddio’r goriadau ac yn mygu’r tân,
yn baeddu’r llestri oedd, wir yr, yn lân,
mae’n cerdded i’r tŷ mewn sgidiau mwdlyd,
mae’n gadael ei drôns ar lawr yn ddrewllyd,

mae’n dadwneud fy ngwaith cartref pan ‘does neb yn sbio…

Ond pam nad oes neb, sgwn i, yn fy nghoelio?

Cynfas Wag

Croeso i’r blog gwag hwn, ac mae’n wag am reswm da. Ar 4 Hydref 2012, sef Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth, bydd pedwar bardd yn ei lenwi â cherddi – 100 o gerddi i fod yn fanwl gywir. Bydd hyn oll yn digwydd mewn 24 awr.

Ymunwch yn yr Her 100 Cerdd drwy ddefnyddio’r hashtag #her100cerdd ar Twitter, mewn sgwrs ar Facebook, neu drwy ebostio i awgrymu themau, pynciau ac i gynnig geiriau o annogaeth i’r beirdd.

Gwyliwch y gofod,

Llenyddiaeth Cymru